กรมสรรพากรจัดอบรม ออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง

กรมสรรพากรเปิดให้สำรองที่นั่งเพิ่มเติม หัวข้อเรื่อง “ออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง” โดยเลื่อนการจัดสัมมนาเป็นวันพุธที่ 11 - วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. จำนวน 6 รอบ ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7

ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้