คลังเลิกลดหย่อน LTF-RMF

กระทรวงการคลังเสนอ คสช. ให้ทบทวนสิทธิการลดหย่อนภาษีสำหรับกองทุน LTF และ RMF โดยเสนอให้ลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาแทน จากอัตรา 60,000 บาท/ปี เป็น 120,000 บาท/ปี สำหรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้คงไว้ที่ 7% ต่อไปอีก 1 ปี