การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในใบกำกับภาษี

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ทางกรมสรรพากรได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะไม่ยอมบอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ผู้ขายหรือผู้ให้บริการก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่างนี้ โปรดคลิก !!!!

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/v2707.pdf

โทร. 0 2272 9529-30 หรือ RD Call Center 1161
กองกำกับบัญชีธุรกิจ