โคราชการบัญชี ยินดีต้อนรับ

เราเป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้บริการแบบครบวงจร
สอบถามรายละเอียดได้ที่เลขหมาย 08-1547-5993 หรือ แอด LINE ID : 0905204404 / LINE@ : @vxv1057k

QR Code LINE Name : Pairat P. (โคราชการบัญชี) หรือ คลิ๊กปุ่ม "เพิ่มเพื่อน" สำหรับ LINE@ ด้านล่าง
เพิ่มเพื่อน

  • ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด (นิติบุคคล)
  • ให้บริการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน/กองทุนประกันสังคมนายจ้าง และลูกจ้างสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • ให้บริการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • ให้บริการวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
  • ให้บริการจัดทำบัญชี ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน โดยผู้ทำบัญชีรับอนุญาต
  • ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor : TA)
  • ให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA)
  • ให้คำปรึกษาการวางระบบเครือข่าย (Network) ทั้งภายในสำนักงาน (LAN) และเชื่อมโยงระหว่างสำนักงาน (WAN)
  • ให้คำปรึกษาการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสายทองแดง (ADSL/VDSL) หรือสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)