ผู้ทำบัญชี ยังต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ทางวิชาชีพบัญชี

ผู้ทำบัญชี ยังคงต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ทางวิชาชีพบัญชี ไม่น้อยกว่าปีละ 12 ชั่วโมง (เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง) ถึงแม้ว่าจะมีการระงับการจัดการอบรม สัมมนา เนื่องจากสถานการณ์การแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ทำบัญชีสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการที่จะได้ผู้ทำบัญชีที่มีความรู้ความสามารถ และอัพเดทความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

admin

สำนักงานโคราชการบัญชี บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด บริการทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชีโดย TA และ CPA บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างประกันสังคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

code